2009, ഓഗസ്റ്റ് 12, ബുധനാഴ്‌ച

ഇടം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം മാറ്റി വെച്ചു.

ഒമാനിൽ പകർച്ചപ്പനി വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ, വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച്ച റൂവിയിലെ അൽമാസ ഹാളിൽ നടക്കാനിരുന്ന 63മത്‌ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷ പരിപാടികൾ മാറ്റി വെക്കാൻ ഇടം മസ്കറ്റ്‌ തീരുമാനിച്ചു. എച്ച്‌1 എൻ1 പനി മസ്കറ്റിൽ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചേർന്ന ഇടത്തിന്റെ അടിയന്തിര നിർവ്വാഹക സമിതിയാണ്‌ ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്‌. പകർച്ചപ്പനി പടരുന്നത്‌ തടയാൻ ഒമാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ്‌ നിർദ്ദേശിച്ച സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പരിഗണിച്ചായിരുന്നു ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം. പൊതുജനങ്ങൾക്കായുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്‌ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്‌, പൊതു ജന കൂട്ടായ്മയും ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള പൊതു പരിപാടികളുടെയും കർശ്ശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായിരുന്നു.വിദ്യാർത്ഥികളും സർഗ്ഗ പ്രതിഭകളും ആധുനിക സാങ്കേതിക സങ്കേതങ്ങളിലൂടെയും അതിലുപരിയായി ആഴ്ചകളോളം നീണ്ട കഠിന പരിശീലനത്തിലൂടെയും സ്വായത്തമാക്കിയ ഒട്ടേറെ കലാ വിരുന്നുകളെ താത്ക്കാലികമായി ഉപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഇടം പ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനത്തിനു പിന്നിലുള്ളത്‌ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഈ നിർദ്ദേശത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടെടുത്ത സുപ്രധാന കാല്‍ വെപ്പ്തന്നെയാണ്‌.

IDAM POSTPONES INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS

In the wake of the spreading of H1N1 flu, Idam has decided to postpone the
Indian Independence Day Celebrations, which was to be staged on Thursday,
August 13th at the Al-Maasa Hall. This decision was in response to the call by
Ministry of Health to avoid public gathering, which can owe to further
spreading of the disease.
Idam, a prominent face in the socio-cultural sphere of Muscat, was planning to
bring out an event with a special blend of arts to commemorate the 63rd
Independence Day of India. More than 60 participants were to perform at the
celebration supported by most modern digital technology.
“With more and more cases of H1N1 flu being reported, we have decided to
postpone our celebrations. We came to this decision to support the campaign
by the Health Ministry and as a precautionary measure,” said the organisers
.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: