2011, ജനുവരി 24, തിങ്കളാഴ്‌ച

വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ബോഡിയോഗം ജനുവരി 28ന്

പ്രിയ മെമ്പര്‍,

ഇടം മസ്ക്കറ്റിന്റെ ജനറല്‍ബോഡിയോഗം

ജനുവരി 28 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10മണിക്ക്

ഡാര്‍സൈറ്റ് അനന്തപുരി റെസ്റ്റോറന്റില്‍ വെച്ച് ചേരുകയാണ്.

ഇടത്തിലെ അംഗമായ താങ്കള്‍ കുടുംബസമേതം

പ്രസ്തുത യോഗത്തിലും,

യോഗാനന്തരമുള്ള മദ്ധ്യാഹ്ന ഭക്ഷണത്തിനും

പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

സ്നേഹപൂര്‍വ്വം

ഇടം