2011, ഒക്‌ടോബർ 21, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കാക്കനാടന്റെ നിര്യാണത്തില്‍ ഇടം അനുശോചിച്ചു


പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരന്‍ കാക്കനാടന്റെ വിയോഗത്തില്‍ ഇടം മസ്കറ്റ് അനുശോചിച്ചു. പരമ്പരാഗത മൂല്യസങ്കല്‌പങ്ങളെ മത്രമല്ല സാഹിത്യത്തിരചനയില്‍ നിലവില്‍ പുലര്‍ത്തിപ്പോന്ന ഭാഷയുടെ ലാവണ്യ സങ്കല്പങ്ങളെത്തന്നെ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും വെല്ലുവിളിച്ചു. സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിനും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും സംഭവിക്കുന്ന വിപത്തുകളെ അദ്ദേഹം യാതൊരു സന്ധിയുമില്ലാതെത്തന്നെ വളരെ തീഷ്ണമായ് വെളിപ്പെടുത്തി. നമ്മുടെ ചിന്തകളില്‍ പലപ്പോഴും പ്രകോപനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനും കലാപങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനും കാക്കനടന്‌ കഴിഞ്ഞു. ഇത്തരത്തില്‍ മലയാള സാഹിത്യത്തില്‍ ആധുനികതയുടെ ശില്‌പികളില്‍ പ്രധാനിയായ കാക്കനാടന്റെ വിയോഗം ഏറെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇടം അനുശോചനക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: